Datapolitik - Kjeldskov & Co.
Erhverv / Bolig

KJELDSKOV & CO A/S’ DATAPOLITIK
KJELDSKOV & CO A/S (”KJELDSKOV & CO”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at KJELDSKOV & CO er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger KJELDSKOV & CO behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG
KJELDSKOV & CO A/S, CVR-nr. 30 80 60 26, Hundige Strandvej 218, 2670 Greve, telefon 43 90 00 02, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., er dataansvarlig.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med vurdering og formidling af køb, salg og udlejning af boliger og erhvervsejendomme, herunder besvarelse af henvendelse fra mulige købere, sælgere og lejere, tilmelding til KJELDSKOV & CO’s køberkartotek, opskrivning på interesselister eller såfremt du indgår et samarbejde med KJELDSKOV & CO, har KJELDSKOV & CO i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysninger om dit erhverv eller dit arbejde
 • Oplysninger om din familie og husstand
 • CPR.nr.
 • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
 • Økonomiske oplysninger, herunder bl.a. kontonummer, oplysninger om gæld og din indkomst

Følsomme oplysninger
Vi registrerer kun følsomme oplysninger som er nødvendige for at kunne rådgive dig bedst muligt. Følsomme oplysninger som vi registrerer, kan eksempelvis være oplysninger om dit helbred, af hensyn til dit boligbehov.

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med:

 • Salgsvurderinger
 • Formidlingsopdrag
 • Forhandlinger / købstilbud / købsaftale
 • Kundeservice og rådgivning
 • Vurderinger
 • Udlejningsopgaver
 • Køberrådgivning
 • Registrering i køberkartotek
 • Udsendelse af salgsmateriale
 • Fremvisninger og åbne huse
 • Administration

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

KJELDSKOV & CO’s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som KJELDSKOV & CO har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre ejendomshandler, vurdere kunders ejendomme, finde boliger til kunder, besvare kundehenvendelser samt tilmelde kunder til køberkartoteket.

Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at KJELDSKOV & CO i forbindelse med hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen.

KJELDSKOV & CO kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt tinglysningsretten, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

Såfremt du indgår i et samarbejde med KJELDSKOV & CO, har KJELDSKOV & CO en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger behandles udelukkende af KJELDSKOV & CO, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til fotografen og forsikringsselskabet i forbindelse med bestilling af tilstandsrapport, energimærke og el-tjek, offentlige myndigheder, sagens parter og rådgivere. Dit CPR-nr. vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere. Vi sikrer naturligvis, at dine rettigheder er beskyttede og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med dataoverførsler.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer KJELDSKOV & CO har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer KJELDSKOV & CO en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod KJELDSKOV & CO’s behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, jfr. pkt. 2, vil KJELDSKOV & CO ikke længere kunne behandle sagen og sagen vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor KJELDSKOV & CO ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos KJELDSKOV & CO, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 43 90 00 02.

5. DATAPORTABILITET
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING
Personoplysningerne i forbindelse med køb og salg af ejendomme vil blive opbevaret forsvarligt i 10 år fra sagen er arkiveret. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle ansvarssager.

Oplysninger om mulige købere: Såfremt der ikke indgås en købsaftale, slettes oplysningerne 6 måneder efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller app).

Mulige sælgere: Såfremt der ikke indgås en formidlingsaftale, slettes oplysningerne 5 år efter sidste aktivitet.

Oplysninger i køberkartoteket slettes efter 6 måneder, medmindre du bekræfter, at oplysningerne skal opbevares i yderligere 6 måneder.

Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID opbevares af hensyn til hvidvaskloven i 5 år fra modtagelsen.

Personoplysninger om samarbejdspartnere, opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt. Uanset øvrige sletninger af dine oplysninger, gemmer vi altid adresser på de ejendomme vi har og har haft i kommission. Dette er udelukkende til statistikmæssig brug.

7. KLAGE
Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Nærværende politikker er senest revideret 21.05.2018.

Luk boligvisning